Ulovligt at forskelsbehandle

Minister svarer i sag om ansættelse af nydanskere

Tilbage i starten af november bragte TV 2 | ØSTJYLLAND historien om, at fagbevægelsen Krifa gik efter at ansætte kontorelever af anden etnisk herkomst end dansk.

Det fik Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby til at fare op.

Han mente nemlig, at det ikke kunne være en lovligt at fravælge etniske danskere til et job.

Se også: - Det kan kun være ulovligt

Han skrev derefter til beskæftigelsesministeren og bad ham tage stilling til sagen.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) skriver i et svar til Hans Kristian Skibby, som TV 2 | ØSTJYLLAND er kommet i besiddelse af, at han ikke kan tage juridisk stilling til sagen, men han skriver dog:

- Der er et klart forbud mod, at en arbejdsgiver udøver forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve eller national, social eller etnisk oprindelse ved blandt andet ansættelse efter forskelsbehandlingsloven §§ 1 og 2. Der må ikke ske hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling. Tilsvarende må en arbejdsgiver ikke ved annoncering angive, at der søges eller foretrækkes personer med f.eks. en særlig etnisk oprindelse, jf. forskelsbehandlingslovens § 5.

Overbringer sagen til Institut for Menneskerettigheder

Hans Kristian Skibby er glad for ministerens svar, og mener, at han får medhold i sin egen overbevisning om, at Krifas metode var ulovlig:

- Havde det været omvendt, og man for eksempel skrev et stillingsopslag og kun efterspurgte blegfede danskere, så havde tonen været en anden, siger han til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Hans Kristian Skibby vil nu overbringe sagen til Institut for Menneskerettigheder:

- Når ingen andre vil kæmpe for sagen, så gør jeg det, siger han.