Udvider indsats mod socialt snyd

Kommunen starter med at tilbyde svindlerne frit lejde

Borgerne skal have de ydelser, de har krav på ifølge lovgivningen. Hverken mere eller mindre. Derfor sætter Favrskov Kommune nu gang i et nyt projekt, der skal mindske de offentlige udgifter og gøre det klart for enhver, at socialt snyd ikke tolereres.

Derfor vælger kommunen nu at udvide indsatsen i jagten på de borgere, der modtager ydelser uberettiget, og kommunen regner med at kunne hente penge hjem til kommunekassen. Målsætningen for projektet, der løber i to år, er et provenu på tre millioner kroner om året. Erfaringsmæssigt udgør den kommunale andel ca. 40 procent. Det vil sige cirka 1,2 mio. kroner om året. Resten tilfalder staten.

Indsatsen mod socialt snyd er forankret i Borgerservice, hvor indsatsen nu intensiveres ved at ansætte en projektleder på fuld tid til opgaven. Projektlederen indgår sammen med en medarbejder fra Borgerservice og en medarbejder fra Kontanthjælpsafdelingen i Jobcentret i en tværgående kontrolgruppe.

Projektet begynder med en periode, hvor der er frit lejde i resten af april og hele maj måned. Frit lejde betyder i denne forbindelse, at der ikke foretages politianmeldelse, med mindre der er tale om dokumenteret bevidst bedrageri.