Udvalgt til udviklingsstøtte

Landsbyer får konsulenthjælp i et halvt år

Styregruppen bag projektet "Landsbyudvikling" I Randers Kommune har netop taget stilling til, hvilke byer i Randers opland, som i det næste halve år får konsulenthjælp til udvikling af byerne.

Det var meningen, at fem byer skulle udvælges, ud af de otte landsbyer, der havde ansøgt om konsulenthjælp, men i følge Randers Kommune var alle ansøgningerne og projekterne så gode, at ingen bliver valgt fra.

Det næste halve år er der konsulenthjælp til Gjerlev, Havndal, Hørning, Langå og Værum, mens Gassum, Stevnstrup og Øster Bjerregrav får samme hjælp næste år. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Geografisk spredning og praktiske hensyn var bestemmende for, hvilke byer der skal med i hhv. første og anden etape. Projektet er et samarbejde mellem Randers Kommune og den lokale aktionsgruppe LAG Randers.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at indgå i samarbejde med engagerede borgere, der har en holdning til byens udvikling, siger Erik Skovgaard Knudsen, der er konsulent fra erhvervs- og udviklingssekretariatet i Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Konsulentarbejdet for de fem første landsbyer går i gang fra august måned 2013, og arbejdet med de resterende tre byer går i gang umiddelbart inde i det nye år. Processen indebærer borgermøder samt gruppearbejde, hvor borgerne i fællesskab skal skabe fremtidsvision for byen.