Udstykning flopper

Usolgte og ubebyggede grunde bl.a. i Norddjurs Kommune

Initiativet skulle skabe både liv og omsætning hos den lokale købmand og den lokale håndværker i de skrantende udkantsområder.

En ekstraordinær og kontroversiel tilladelse til udstykning af 8000 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, hvor man normalt ikke må opføre nye fritidshuse, er floppet. For i dag, seks år senere, ligger langt hovedparten af grundene usolgte og ubebyggede hen.

Sommerhusmarked skranter

- De har hverken skabt mere liv eller bedre økonomi i udkantsområderne, men højst forvredet og gjort et skrantende sommerhusmarked endnu dårligere. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

- Det er i hvert fald ikke det, der redder landdistrikterne. Tomme grunde skaber ikke liv og giver højst kommunerne lidt ekstra ejendomsskatter, siger professor Flemming Just, institutleder på Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.