Udsmidningssag ender i retten

Tre familier i Gellerup nægter at flytte ud af deres lejligheder. Brabrand Boligforening sender derfor sagen i fogedretten.

Fogedretten i Århus modtog i dag en stævning fra Brabrand Boligforening, som kræver, at tre familier med indvandrer- baggrund straks skal flytte ud af deres lejligheder.

De tre familier fik tidligere på måneden to uger til at forlade lejlighederne, fordi deres børn har udøvet kriminalitet i boligområdet.

Familierne er imidlertid ikke flyttet endnu, og da tidsfristen netop er overskredet, har boligforeningen sendt sagen videre til fogedretten. Her skal sagerne nu behandles i særskilte retsmøder inden for nogle uger.

Fogedretten skal blandt andet vurdere, om der overhovedet er grundlag for at udføre en fogedforretning på det grundlag, som boligforeningen ønsker, eller om sagen i stedet skal behandles i Boligretten.