Udsætter ørreder i Giber Å

Lystfiskere håber, at nyt yngel kan sikre en bæredygtig bestand af ørreder i Giber Å.

Århus Lystfiskerforening kæmper for at sikre en vild bestand af ørreder i Giber Å.

I samarbejde med en lokal folkeskole sætter lystfiskerforeningen i dag 5000 styk fiskeyngel ud i åen. Foreningen håber, at de små ørreder er i stand til at overleve og senere vandre op til åens gydepladser for at sikre endnu en generation af ørreder.

I de seneste 25 år har Århus Lystfiskerforening med jævne mellemrum udsat yngel i Giber Å, men dårligt vandmiljø har betydet, at det nye yngel ikke har kunnet uvikle sig til en stor, vild bestand af ørreder.

Vandmiljøet er dog forbedret, og Århus Kommune og Århus Amt har etableret flere såkaldte faunapassager i åen. Århus Lystfiskerforening håber derfor, at det nye fiskeyngel for første gang kan klare sig selv og dermed sikre en vild bestand af ørreder.