Udlejning i strid med reglerne

Strid om udlejning af bygninger på Aarhus Havn

04:14

1 af 2

Mange af de virksomheder, der i dag har til huse i den gamle del af Aarhus Havn, har intet med havnen at gøre, og det er i strid med kommunens regler. Virksomheder skal have en naturlig tilknytning til det unikke miljø på havnen, men i øjeblikket bliver mange af lokalerne lejet ud til blandt andre ejendomsmæglere og designere.

Da Aarhus Kommune overtog havnen i 2007, forpligtede man sig til at passe på havnens unikke og bevaringsværdige miljø.

- Her skal vi sørge for som kommune at have en stram planlægning, som gør, at vi kan passe på de kvaliteter, som også hele nabolaget har brug for, siger Kristian Würts (S), der rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune.

Derfor skrev man ind i kommunalplanen at:

- Anvendelsen er fastlagt til fiskeri, lystbådehavneformål og sådanne industri, værksteds-, handels-, oplags-, restaurations-, og klubvirksomheder (?) som har naturlig tilknytning til en fiskeri- og lystbådehavn.

- Som kommune kan vi ikke mene noget om, hvem der er i et lejemål, men vi kan mene noget om, hvad der er i et lejemål, siger Kristian Würts.

Sagde Nej

Derfor sagde Aarhus Kommune blandt andet nej til Olav de Linde, en af byens største udlejere, som i 2010 bad om lov til at leje den gamle maskinfabrik på Fiskerivej 2 ud til virksomheder, som intet har at gøre med havneaktivitet.

Men Olav de Linde tog ikke et nej for et nej og lejede de knap 3.000 m2 ud til virksomheder, som intet har med havnen at gøre.

Det er ny viden for rådmanden, at Olav de Linde i fem år har lejet bygningen ud i strid med kommuneplanen.

- Jeg har sagt til min forvaltning, at jeg vil bede den om at sørge for, at vi gør, hvad vi kan, for at få lavet en overensstemmelse med anvendelse og de rammer, som ligger for området, siger Kristian Würts.

Rådmanden vil ikke sætte dato på, hvornår forholdene på Fiskerivej 2 skal være bragt i orden.

Olav de Linde ønskede at kommentere sagen.

Du kan se mere om den gamle havn i tv-indslaget øverst på siden.