Udlejer får bøde på 50.000 kr.

Ulovlig udlejning af 12 lejligheder koster bøde, der svarer til to måneders lejeindtægt. Men udlejningen fortsætter.

Godt to år efter, at dyrlæge Jens Breth Hansen modtog et påbud om at stoppe udlejningen af 12 boliger på Edslevgård i Hasselager, fik han i går en bøde på 50.000 kr. for ulovlig udlejning. Det skriver JP Århus.

Bøden svarer til to måneders lejeindtægter inden skat, anslår udlejeren.

Amtet pålagde ham for godt to år siden at standse udlejningen, og lejerne skulle senest have været ude den 1. juli 2004. Alligevel er lejere blevet ved at rykke ud og ind af de 13 boliger.

Jens Breth Hansen har tidligere fået en bøde for at få ejendommen bygget om af polske håndværkere uden arbejdstilladelse.

Han havde heller ikke søgt om tilladelse til at indrette de 13 lejligheder, og han har aldrig fået byggetilladelse, fordi bygningsmyndighederne nægtede at behandle ansøgningen, så længe han ikke havde fået lov til at indrette de mange boliger i en ejendom i landzone.