Udgraver Silkeborg Slot

Arkæologer går i dag i gang med at undersøge, om Silkeborg Slot er ældre end hidtil antaget.

Silkeborg Slot er måske flere hundrede år ældre, end historikere hidtil har troet.

Arkæologer har hidtil kun kunnet slå fast, at der med sikkerhed har ligget et slot i Silkeborg siden 1400-tallet, men der har dog været usikkerhed om, hvorvidt der inden da har ligget et palisadeomkranset fæstningsværk på det samme sted.

I dag går et hold arkæologer og arkæologistuderende fra Aarhus Universitet i gang med en omfattende undersøgelse på det sted, hvor Silkeborg Slot lå, indtil det blev revet ned i 1726. Et af formålene med udgravningerne er blandt andet at slå fast, om området har været befæstet siden 1100-tallet.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om udgravningerne i aftenens udsendelser.