Udelukket efter seksuel krænkelse

Danmarks Idræts-forbund forbyder en århusiansk træner at arbejde med børn og unge.

En århusiansk træner har fået forbud mod at arbejde med børn og unge, fordi han har haft et forhold til en orienteringsløber under 18 år.

Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har i en kendelse slået fast, at det var i orden, at Dansk Orienterings-Forbund udelukkede den århusianske træner fra alt arbejde med børn og unge på ubestemt tid.

Appeludvalget mener derimod ikke, at orienteringsløbernes forbund har ret til at udelukke træneren fra at dyrke sin sport i to år. Udvalget har derfor givet træneren ret til fortsat at løbe orienteringsløb under Dansk Orienterings-Forbund.