TV2OJ vinder i Pressenævnet

Pressenævnet frifinder TV 2 | ØSTJYLLAND

Foto: Collage

Pressenævnet finder ikke grundlag for at rejse kritik af TV2OJ.

En formand for en boligforening i Gellerup havde klaget over en billedillustration til en artikel på tv2oj.dk.

Pressenævnet har onsdag i en kendelse frifundet TV2OJ.

I kendelsen står der:

- Pressenævnet finder ikke, at hverken beboerne i selve boligblokken eller beboerne generelt i Gellerupparken kan anses for at være sat direkte i forbindelse med Islamisk Stat. Nævnet finder derfor ikke, at det kan anses for at stride mod god presseskik, at den påklagede illustration blev brugt. Nævnet finder således heller ikke grundlag for at kritisere, at TV 2 har afvist at fjerne illustrationen.

Du kan læse hele Pressenævnets kendelse nedenfor. Du kan se illustrationen øverst i artiklen.

Du kan læse alle Pressenævnets kendelser her