Tv-indslag: Musling truer Gudenåen

En lille musling er ved vende op og ned på dyre- og plantelivet i Danmarks længste vandløb.

På få år har den lille vandremusling spredt sig fra floderne omkring Sortehavet til store dele af Gudenå-systemet.

Vandremuslingens ankomst til Gudenåen kan få store konsekvenser.

Muslingen truer traditionelle Gudenå-fiskearter som skalle, brasen og smelt, fordi den stjæler næringsstoffer fra vandet.

Vandremuslingens indtog i det mere end 150 kilometer lange vandløb har dog også positive sideeffekter. For eksempel er der udsigt til, at vandet i Gudenåen og Silkeborgsøerne bliver klarere - til glæde for badende.

Du kan se et tv-indslag om vandremuslingen ved at klikke i boksen ovenfor til højre.