TV 2 | ØSTJYLLAND renset

Politi får nej til at anke sag om rådden kørsel

Anklagemyndigheden har af Procesbevillingsnævnet fået nej til at anke sagen mod TV 2 | ØSTJYLLAND, som 5. juli i år blev frifundet for anklager om at have opfordret til "rådden kørsel" i Gellerup.

Byretsdommen i Aarhus var en klar frifindelse, men efterfølgende søgte anklagemyndigheden om tilladelse til at anke frifindelsen til landsretten. Nu har Procesbevillingsnævnet afgjort sagen. Med et klart nej.

Der står i afgørelsen, at Procesbevillingsnævnet kan tillade anke af domme

- Hvis sagen er af principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler herfor. Efter sagens oplysninger og det til støtte for ansøgningen anførte finder nævnet at disse betingelser ikke er opfyldt. Nævnet kan derfor ikke imødekomme anklagemyndighedens ansøgning.

To medarbejdere og den ansvarlige for stationen, direktør Peter Kramer, var tiltalt i byretten for at opfordre en bilist i Gellerup til at overtræde færdselsloven ved såkaldt "rådden kørsel", men alle blev pure frikendt.

- Det er glædeligt, at det nu med syvtommersøm er fastslået, at TV 2 | ØSTJYLLAND ikke har opfordret nogen til at køre råddent. Tværtimod påviste vores indslag, at der er store problemer med trafikkulturen i området, og at det snarere er de problemer, der kræver en indsats fra politiet og anklagemyndigheden, siger Peter Kramer, direktør for TV 2 | ØSTJYLLAND.

Med afgørelsen i Procesbevillingsnævnet er sagen endelig afgjort.