Tusinder til demonstration

Rådhuspladsen i Århus bliver fyldt med vrede unge mennesker på torsdag. De vil protestere mod forringede uddannelser.

Masser af unge uddannelsessøgende er så arrige over finanslovsforliget, at tusindvis af dem vil drage til Århus på torsdag. Her vil de demonstrere over forringelser i deres uddannelser.

Op imod 30 busser fra hele Jylland fragter elever fra tekniske skoler, handelskoler og gymnasier til Århus.

Finanslovsforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti betyder blandt andet, at skolepraktikken beskæres. Fremover er der kun 1200 elever, der kan gennemføre praktikdelen af uddannelsen på skolerne - i øvrigt til nedsat løn. Det vækker stor harme blandt de unge, der nu må se i øjnene, at det kan blive vanskeligt at gennemføre drømmeuddannelsen.

De unge er også sure over, at finansloven forringer SU'en for hjemmeboende. Desuden kræver de, at uddannelsesinstitutionerne bliver omfattet af arbejdsmiljøloven, og at der kun må være 28 elever i klasserne.