Tunø har en plan for fremtiden

Øens muligheder kulegravet af beboerne

Beboerne på Tunø er nu efter mere end et års arbejde i seks arbejdsgrupper klar med en fremtidsplan for Kattegat-øen. Under overskriften "Tunø i Balance 2011 til 2020" er der skrevet et ide-katalog, der beskæftiger sig med øens væsentligste spørgsmål.

Den færdige plan præsenteres ved et arrangement på Thunø kro 24. juni, men konklusionerne er at følgende områder skal prioriteres:

Planlægning og gennemførelse af en undersøgelse af turismen på Tunø - hvorfor kommer turisterne og ikke mindst - hvorfor kommer de ikke?

Skabelsen af en fælles hjemmeside og bedre information på havnen.

Der arbejdes hen imod et energimæssigt selvforsynende Tunø med et overskud af energi til salg.

Sundhedsfaciliteterne på Tunø skal fremmes i samarbejde med Odder Kommune - første prioritet er at arbejde for en fastboende sygeplejerske.

Der udarbejdes og gennemføres et fælles skole og pasningstilbud på skolen for alle børn i en positiv dialog med Odder Kommune. Desuden skal der arbejdes på at udvide skolens tilbud til også at omfatte børn fra fastlandet.

Etablering af en erhvervsforening på Tunø, etablering af et idécenter for iværksættere og skabelse af muligheder for bosætning som fastboende og "på prøve".

Planlægning og udarbejdelse af et undersøgelsesprojekt for en analyse af færgemulighederne til og fra Tunø. Det skal søges midler til denne analyse, så den kan gennemføres af professionelle. Analysen vil give betingelserne for at beslutte på hvilken måde, der skal arbejdes videre med færgeproblematikken.

Den nuværende status quo fredning fra 1965 skal undersøges grundigt med henblik på at få den ændret, så den er tidssvarende i forhold til Tunøs behov.

Hele planen er vedhæftet som bilag til højre på siden