Tunø får fast sygeplejerske

Bred budgetaftale byder på serviceforbedringer

Et enigt byråd i Odder Kommune vedtog mandag aften budgetaftale for 2013-2016, og her er der fundet penge til at sikre en fast sundhedsfaglig person på Tunø, som øens beboere har kæmpet for i flere år.

Budgetaftalen betyder også at skolerne får et rammebeløb, som kan anvendes til bevægelsesaktiviteter, lektiecafé, efteruddannelse og vejledende timetal, at daginstitutionerne får et generelt kvalitetsløft og penge til biblioteket, Pakhuset og ungdomsklubben.

- Jeg er glad for, at vi har kunnet lave en bred aftale, hvor alle områder har fået flere penge, og hvor alle politiske grupper har kunnet sætte sit præg, siger borgmester Elvin J. Hansen (S).

Skatten er fortsat uændret.