Tunnel besluttes tidligst om et år

Skal indgå i langsigtet investeringsplan

Bygning af Marselis tunnelen har lange udsigter Foto: Computergrafik Aarhus Kommune

Det varer mindst et år før der bliver taget en beslutning om bygning af den 1,6 mia kr. dyre Marselistunnel etape 2, der skal forbinde Skanderborgvej med Aarhus Havn.

Projektet løb ind i alvorlige finansieringsproblemer, da EU i april gav afslag på en ansøgning om et tilskud på 380 mio. kr. og status er, at der nu mangler 700 mio. kr. til det store vejbyggeri.

I en fælles udtalelse fra borgmester Nicolai Wammen (S) og rådmand for Teknik og Miljø, Laura Hay (V) oplyses det nu, "at stillingtagen til tunnelens finansiering og tidsmæssige placering afventer resultatet af byrådets drøftelser om en ny langsigtet investeringsplan på anlægsområdet"

Investeringsplanen skal drøftes på en anlægskonference til næste år, og ventes vedtaget i forbindelse med budgettet for 2013 - altså i efteråret 2012. Efter de oprindelige planer skulle tunnelen være færdig i 2015.

En undersøgelse, som Rambøll lavede for JP Aarhus i 2010 viste, at 49,4 procent siger, at Århus Kommune bør opgive Marselistunnelen, mens 34,5 procent vil fortsætte som hidtil.

Beslutningen påvirker ikke det igangværende byggeri ved Åhavevej