Trygt at være østjyde

Vi er trygge og stoler på politiet

Føler du dig tryg i dit nabolag, og har du tillid til at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det?.

De to spørgsmål har omkring 1000 østjyder svaret på i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Danmarks Statistik.

Undersøgelsen viser, at 88 procent af østjyderne føler sig trygge og har tillid til, at politiet vil hjælpe.

- Tryghed og tillid er nøgleord for politiet. Vi er sat i verden for at skabe tryghed, mens borgernes tillid er en vigtig forudsætning for vores arbejde. Så det er meget tilfredsstillende, at vi scorer højt på begge dele, siger Jørgen Ilum, politidirektør ved Østjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen er østjyderne også blevet spurgt om, hvilke problemer, de oplever i deres nabolag.

Her svarer flest personer "hensynsløs adfærd", som dækker over graffiti, affald på gaden, hensynsløs kørsel og støjgener fra naboerne.

Tryghed udsatte boligområder

Undersøgelsen hedder "Politiets Tryghedsindeks" og er en landsdækkende undersøgelse. I undersøgelsen er der også særligt fokus på udsatte boligområder som Bispehaven og Gellerup/Toveshøj.

Her viser tallene, at borgerne føler sig mindre trygge end i resten af politikredsen.

I Bispehaven svarer 60 procent, at de føler sig trygge, mens 81 procent føler sig trygge i Gellerup/Toveshøj.

- Vi er godt klar over, at vi har en stor udfordring med at skabe tryghed for borgerne i de særligt udsatte boligområder. Det har vi aldrig lagt skjul på, og det er også derfor, vi prioriterer en stærk politimæssig indsats i områderne. Nu har vi så, med denne undersøgelse, fået et godt indblik i hvor de lokale beboere mener, vi med fordel kan prioritere vores ressourcer, så de kan føle sig mere trygge. Det vil vi bruge i vores arbejde fremad-rettet, siger Jørgen Ilum. politidirektør ved Østjyllands Politi.

Læs hele undersøgelsen her