Traner udstyret med GPS

Østjysk forsker vil undersøge kollisionsfare

Foto: Jan Skriver

En forsker fra Aarhus Universitet står i spidsen for nyt projekt, hvor traner bliver udstyret med GPS-sender for at undersøge kollisionsfare

Hvert år trækker omkring 40.000 traner to gange hen over Østersøen mellem Sverige, Danmark og Tyskland. Sidste sommer indfangede danske forskere en halv snes af de store fugle i Sverige, inden de var flyvefærdige, og udstyrede dem med en GPS-sender på ryggen. Formålet er at finde ud af, om de er i fare for at kollidere med havvindmøller i fremtiden.

Det er seniorforsker Mark Desholm fra Aarhus Universitet, som i samarbejde med DHI og Niras er ved at kortlægge risikoen for tranekollisioner.

For første gang er de anvendte gps-sendere koblet op på mobilnettet, og det giver en langt billigere og mere effektiv indsamling af data i forhold til den hidtil brugte opkobling til satellit.

I marts-april indleder tranerne deres træk fra Spanien til det sydlige Sverige, og når de passerer over Østersøen via Rügen-området i Nordtyskland, vil GPS-senderne levere data om fuglenes flyvehøjde og præcise rute hvert halve minut.

- Vejret spiller en stor rolle for tranernes trækrute og flyvehøjde over Østersøen. Data fra forårstrækket vil gøre os klogere på både deres rute og på, hvor mange der flyver ind over området med den projekterede vindmøllepark, siger Mark Desholm.

Senderne har allerede givet ham ny viden om tranernes træk sydover med ophold et par steder i Tyskland før ét langt stræk til Pyrenæerne og videre ned i Spanien.

Indtil videre er ti traner blevet udstyret med GPS-sendere