Trætte af støj: Indsats mod sølvmåger intensiveres

Flere aarhusianere plages af sølvmåger, og Teknik og Miljø har nu etableret et samarbejde med frivillige, lokale jægere, der skal hjælpe de støjplagede borgere

Foto: Colourbox

Sølvmågen er ikke blandt de mest vellidte fugle i Danmark og specielt ikke i Aarhus, hvilket kan aflæses sort på hvidt i antallet af klager fra borgere, der i sølvmågernes ynglesæson er stærkt plaget af støjen fra fuglene.

Det har Teknik og Miljø taget konsekvensen af, og der etableres nu et samarbejde med jægere under Danmarks Jægerforbund om at få reguleret bestanden af måger i Aarhus.

- Vi har kontakt til en række jægere, som vil hjælpe de ejere af ejendomme, der oplever store problemer med sølvmågerne, siger afdelingschef Anders Maltha Rasmussen, Teknik og Miljø.

Ligesom i 2015 tilbyder Teknik og Miljø ejere af ejendomme med problemer med sølvmåger at søge Naturstyrelsens tilladelse til en regulering, og hvis den gives, tager Teknik og Miljø kontakt til lokale jægere.

Nu skal mågerne standses

- Reguleringen vil enten ske ved, at mågerne bliver skudt med et særligt luftgevær, eller ved at man fjerner reder og æg, siger Anders Maltha Rasmussen.

Aarhus Kommune understreger, at reguleringen kun sker der, hvor det er praktisk og sikkerhedsmæssigt muligt.