Træhuse vinder konkurrence

Fremtidens bæredygtige almene bolig i Lisbjerg

Foto: Tegnestuen Vandkunsten

Den københavnske arkitekttegnestue Vandkunstens træ-etagebyggeri er netop udpeget som vinder i arkitektkonkurrencen om fremtidens bæredygtige almene bolig i Lisbjerg.

- Vinderforslaget håndterer på fornemmeste vis balancen mellem ny by og landsby, og det åbne gaderum lægger op til uformelle fællesskaber, siger Kristian Würtz (S), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

- Samtidig gør forslaget op med det traditionelle betonbyggeri og anvender i stedet træ, så boligerne fremstår langt mere organiske, levende og ikke mindst bæredygtige.

Den samlede vision for Lisbjerg er at skabe en bydel med 20-25.000 nye indbyggere, som skal have tæt kontakt til naturen og let adgang til Aarhus med letbane og supercykelsti.

Vinderprojektets 40 boliger vil ligge i kanten af Lisbjerg, grænsende til Lisbjerg landsby med udsigt over Egådalen og forventes opført i 2015.