Trads står til løsladelse

Tidligere PFA-direktør Rasmus Trads kan se frem til prøveløsladelse.

Rasmus Trads, der studerer ved Danmarks Journalisthøjskole i Århus under sin afsoning, oplyser til Århus Stiftstidende, at han er indstillet til prøveløsladelse. Han fik en dom på fire års fængsel ved Østre Landsret og betegnes i dag som en "mønsterfange", der ved at opføre sig pænt kan få halveret strafafsonings-tiden. Rasmus Trads venter at få besked om prøveløsladelsen inden tre uger. Trads medgerningsmand byggematador Kurt Thorsen må formentlig må indstille sig på at skulle genoptage sin strafafsoning. Han havde håbet at bliver benådet efter et voldsomt overfald begået af to medfanger.