Topkarakter til Region Midtjylland

Eksterne eksperter fremhæver blandt andet engagerede medarbejdere og høj faglig standard ved Region Midtjyllands akuthjælp

Foto: Colourbox

Region Midtjyllands præhospitale organisation har sammen med leverandørerne Falck Danmark A/S, Responce A/S og Samsø Redningskorps netop fået det blå kvalitetsstempel efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Det betyder, at borgerne kan forvente den samme høje kvalitet og professionalisme, hver gang de ringer på akutnummeret 1-1-2.

- Noget af det vi er særligt opmærksomme på, er - i samarbejde med vores leverandører - at sikre et hurtigt og sammenhængende forløb for patienterne fra de bliver visiteret i AMK-vagtcentralen frem til, at de overleveres til hospitalet eller afsluttes på stedet, siger Per Sabro Nielsen, der er lægefaglig direktør for Præhospitalet, i en pressemeddelelse.

Patienten i centrum

Akkrediteringen er baseret på grundige undersøgelser af eksterne eksperter. De har blandt andet deltaget som observatører på ambulancekørsler, kørt med i akutlægebiler og akutbiler og fulgt, hvordan medarbejdere i AMK-vagtcentralen visiterer opkald til 1-1-2.

De eksterne eksperter fremhæver blandt andet, at Præhospitalet i Region Midtjylland er en professionel ledet organisation med engagerede medarbejdere og høj faglig standard.

De peger på, at et unikt samarbejde med leverandørerne, der er præget af ærlighed og åbenhed, er medvirkende til at skabe de gode resultater for patienterne.

Fakta om Præhospitalet:

Ca. 223.000 patienter bliver årligt betjent på AMK-vagtcentralen og får præhospital hjælp i form af ambulance, liggende befordring, sundhedsfaglig rådgivning eller andet.
Præhospitalet har årligt ca. 129.000 ambulancekørsler og 25.500 kørsler med akutlægebiler. Herudover er der årligt ca. 34.500 kørsler med liggende befordringer. Akutlægehelikopteren har ca. 2600 flyvninger om året på landsplan.