Topkarakter til jobcenter

De utilfredse brugere er blevet glade

Brugerne af Jobcenter Silkeborg er glade og tilfredse med den behandling og service, som de får i jobcentret. Dermed er utilfredse borgere blevet til tilfredse borgere.

Det viser en brugertilfredshedsundersøgelse, der er lavet gennem en periode på fire uger, hvor brugerne er blevet spurgt.

Blandt andet svarede 87 procent, at de føler sig i høj grad eller i nogen grad godt behandlet i jobcentret. 59 procent er meget tilfredse eller tilfredse med jobcentrets indsats. 57 procent har oplevet, at forløbet i jobcentret i høj grad eller i nogen grad har hjulpet dem tættere på job eller uddannelse.

Og det er godt nyt for jobcentret, som for få år siden oplevede utilfredshed fra silkeborgenserne, hvor nogle viste deres vrede ved at demonstrere foran jobcentret.

- Det er jo ikke mange år siden, der var stor utilfredshed, og det er imponerende, at det er lykkedes at få et godt samarbejde mellem borgere og medarbejdere på jobcentret. Det er vigtigt for os, at borgere, der kommer i en udsat situation og henvender sig på jobcentret, føler sig godt behandlet og får hjælp til at komme videre, siger Michael Maaløe, der er job- og borgerservicechef i Silkeborg Kommune, i en pressemeddelelse.

Spørgeskemaet var blandt andet blevet lavet i samarbejde med borgerne, og det var muligt at besvare det både i jobcentret og hjemme.