Tømmer tankskib for olie

Det grundstødte tankskib 'Ekturus' bliver i dag lettet for 4000 tons olie og kan derefter sejle videre.

Det grundstødte tankskib 'Ekturus' bliver i dag tømt for sin last af gasolie. Skibet er stødt på grund ved Hatter Barn øst for Samsø, men en del af lasten - 4000 tons gasolie - bliver i dag lastet over i tankskibet 'Ekfjord'.

Når 'Ekturus" er tømt for de 4000 tons olie, er det planen, at det skal kunne komme fri ved egen kraft. Det sker sandsynligvis først på aftenen. Der ligger i øjeblikket to slæbebåde parat til at trække skibet fri, hvis det selv er i stand til at sejle derfra.

TV 2 / ØStJYLLAND har mere om det grundstødte skib i aftenens udsendelser.