Tolk må godt søge asyl med to koner

En irakisk tolk kan godt søge asyl med to koner efter FN's Menneskerettighedskonvention, siger Venstre.

Danske myndigheder skal tillade, at en irakisk tolk har taget sine to koner med til Danmark for at søge asyl.

Det følger af FN's Menneskerettighedskonvention, artikel 8, at husstandens forsørger har ret til at tage sine nærmeste forsørgede med, siger udenrigsordfører Jens Hald Madsen (V) efter kritik fra Dansk Folkeparti. DF's udenrigsordfører, Søren Espersen, har krævet, at regeringen griber ind.

- Den aftale, Dansk Folkeparti og regeringen indgik omkring tolkene, indebærer som en selvfølge, at ulovlige forhold ikke er en mulighed. Det er derfor nu op til regeringen og regeringens ansvar at standse det forhold, at tolken er gift med to koner og dermed begår det kriminelle forhold bigami, siger Søren Espersen.

<B>Har ret til at have begge koner hos sig</B>
Jens Hald Madsen påpeger, at den 41-årige tolk SH har ret til at tage sine to koner og børn med til Danmark. Derefter må tolken juridisk skilles fra sin ene hustru, fordi bigami er ulovligt i Danmark, påpeger han.

- Kritikken er helt overdrevet. De danske tolke, som har gjort en stor indsats for de danske styrker, skal først og fremmest skal bringes i sikkerhed, hvis de trues på livet, siger Jens Hald Madsen.

Dansk Folkeparti ønsker, at den ene hustru samt hendes børn anbringes et andet sted i landet, eller at tolken forlader landet med begge hustruer og børn.