Tilsyn kritiserer Aarhus Lokalbank

Aarhus Lokalbank blev mødt af en haglbyge af kritik og påbud, da Finanstilsynet offentliggjorde resultatet af en inspektion.

Finanstilsynets inspektion i banken blev foretaget i efteråret.

Banken skal nu aflevere flere redegørelser til Finanstilsynet, hvor blandt andet Aarhus Lokalbank skal forklare en række økonomiske mellemværender mellem banken og såvel direktion som bestyrelse. Det skriver dagbladet Børsen.

I rapporten står der blandt andet:

- Banken har i forhold til sammenlignelige institutter mange store engagementer med store blancoelementer, der er relateret til bestyrelsen - for eksempel hvor et bestyrelsesmedlem har betydende ejerandele i et selskab uden at sidde i dette selskabs bestyrelse eller deltage i selskabets daglige drift.

Derfor har Finanstilsynet bedt Aarhus Lokalbank om inden 20. oktober, at redegøre for disse engagementer og de vilkår, de er bevilget på.

Banken har fået en påtale

Allerede nu har banken fået en påtale for et af engagementerne, som ifølge Finanstilsynet ikke var givet på markedsmæssige vilkår. Altså at det pågældende bestyrelsesmedlem havde fået særligt favorable vilkår.

I redegørelsen beder Finanstilsynet samtidig direkte banken om, at den bør overveje, om ikke bevillingsinstruksen til bankens adm. direktør Per Hermansen skal nedsættes.

- Den er høj i forhold til sammenlignelige institutter og i forhold til det antal engagementer, bestyrelsen bevilger. Herudover har banken fået påbud om, at bestyrelsen løbende skal modtage periodiske rapporter om udviklingen i bankens udlån, skriver Finanstilsynet.

Samtidig fremgår det af redegørelsen, at det var Finanstilsynet, der i 2009 bad Aarhus Lokalbank om at afvikle det såkaldte incitamentsprogram for bankens direktion, som var blevet etableret i 2006.

Lånte 18 mio. kr.

Programmet bestod i at otte ledende medarbejdere i tre private selskaber havde fået lov til at låne 18 mio. kr. til at købe op i bankens egne aktier.

Da programmet blev afviklet i 2009 endte det med, at banken købte de tre selskaber for 1,3 mio. kr. Selskaberne havde på dette tidspunkt en negativ egenkapital på mere end 10 mio. kr. og gæld til banken på over 17 mio. kr.

I rapporten, der blev offentliggjort i går, står der:

- Finanstilsynet henstillede sidste år, at banken afviklede incitamentprogrammet for de ledende medarbejdere, idet tilsynet fandt, at programmet hæmmede en forsvarlig og effektiv risikostyring i banken. Finanstilsynet har bedt om en fyldestgørende redegørelse for, at afviklingen er foregået på markedsmæssige vilkår.

Ud over de mange påbud og kritikken af ledelsen i banken, stiller Finanstilsynet også spørgsmålstegn ved Aarhus Lokalbanks bankdrift, der betegnes som risikofyldt.

- Finanstilsynet vurderer, at banken har relativt mange store engagementer med svaghedstegn. Banken har endvidere en høj andel af udlån i forhold til egenkapital. Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er behov for at nedbringe bankens risici. Det understreges også af bankens lave tabskapacitet.

Ifølge Finanstilsynets inspektionsredegørelse fik banken allerede 30. juni påbud om at nedskrive yderligere 50 mio. kr. på udlån og på hensættelser på garantier. Banken modtog samtidig en risikooplysning om, at forretningsmodellen på erhvervsområdet indebærer en risiko for yderligere betydelige tab.

På nuværende tidspunkt er Aarhus Lokalbanks solvensbehov opgjort til 12,1, men det kan ifølge tilsynet vise sig at være for lidt.

Kilde: dagbladet Børsen