Til kamp mod matematik-chok

Lettere overgang fra folkeskole til gymnasiet

Genrefoto.

Selv om man er en knag til brøker, ligninger og vinkler i folkeskolen, er det langt fra sikkert, at succesen fortsætter i gymnasiet.

Der er nemlig meget stor forskel på matematik-undervisningen på de to uddannelser.

For at gøre overgangen fra folkeskolen til gymnasiet lettere har A.P. Møller Fonden bevilget 1 mio. kr. til Silkeborg og Københavns kommuner.

Pengene skal bruges til et projekt, som hedder Matematikbroen. Med i projektet er blandt andet Silkeborg Gymnasium, Læreruddannelsen i Silkeborg og VIA University College.

I Silkeborg har Netværk for matematiklærere, et samarbejde mellem folkeskolelærere, gymnasielærere og læreruddannelsen, allerede forsket i årsager til, at overgangen giver problemer:

Se: Matematik i vuggestuen

- Det har vist sig, at en stor del af forklaringen er, at matematik praktiseres som to ret forskellige fag i grundskole og gymnasium, og at lærernes gensidige kendskab til, hvordan undervisningen foregår, er mangelfuld. Formentlig fordi der er skarpe skel mellem uddannelserne. Det vil vi nu rette op på med Matematikbroen, siger sektionsleder i Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Charlotte Ørbæk Langballe i en pressemeddelelse.

Det nye projekt indeholder blandt andet kurser for matematiklærere fra folkeskolerne, workshops, udvikling af nye undervisningsmidler samt en model for samarbejde mellem folkeskolen og gymnasiet

Eleverne vil i overgangsfasen blive fulgt af forskere fra universitet, som også skal dokumentere effekten af indsatsen.

Målet er, at eleverne har færre overgangsproblemer og klarer sig bedre fagligt, når matematiklæreren har været på kursus. I alt 20 folkeskolelærere fra Silkeborg skal i september på kursus.