Til kamp mod gravhøje-krat

Buske og træer skal ryddes, hvis fortiden skal bevares

Træer og krat har invaderet mange af de cirka 100 gravhøje i Skanderborg-området. Foto: Skanderborg Kommune

Sådan bør gravhøjene se ud, hvis de skal bevares, mener Skanderborg Kommune. Foto: Skanderborg Kommune

1 af 2

Uvurderlige fortidsminder risikerer at gå tabt, hvis der ikke gøres en ekstra indsats for de lokale gravhøje.

Det mener Skanderborg Kommune, der nu går til kamp mod træer, buske og ukrudt på de gamle høje.

Skanderborg Kommune har sammen med Moesgaard Museum sat gang i et projekt, der skal hjælpe landmænd og andre lodsejere med at pleje gravhøjene på deres grund.

Det sker bl.a. med et korps af frivillige, som rykker ud for at fjerne buske og træer skånsomt.

Alene i Skanderborg Kommune har ca. 75 af de 100 gravhøje et større eller mindre behov for pleje. 39 af gravhøjene har et akut behov for pleje, da træer og lignende er ved at ødelægge fortidsmindet. Det viser et tilsyn, som Moesgaard Museum foretog i 2013 på vegne af Kulturstyrelsen.

Se: Gammel borg graves frem

- Den naturlige tilgroning på mange gravhøje er en lige så stor trussel som menneskelige aktiviteter kan være. F.eks. kan træers rødder arbejde sig ned i en velbevaret grav og ødelægge indholdet, siger museumsinspektør på Moesgaard Museum Marlene Sørensen i en pressemeddelelse.

Det er vigtigt at pleje en gravhøj, fordi det mindsker det naturlige forfald betydeligt. Samtidig bliver der større respekt om fortidsmindet, og den landskabelige oplevelse af stedet forbedres.

Marlene Sørensen forklarer, at de tilgroede gravhøje ofte er resultatet af en misforståelse.

- Kommuner og private lodsejere har lov til at udføre pleje af de fredede fortidsminder. Men mange lodsejere tror ikke, at de må foretage sig noget helst på gravhøjen, da den er fredet. Fredningen forhindrer dog ikke, at bevoksningen må fjernes - tværtimod gavner det den fredede gravhøj.

De lokale lodsejere tilbydes i fremtiden hjælp til, hvordan de plejer gravhøjene. Derudover etableres der et korps af frivillige - et såkaldt plejelaug - der kan pleje gravhøje for lodsejere, som ikke selv magter at fjerne buske, krat og træer.