Til kamp mod bjørnekloen

Syddjurs Kommune har godkendt plan til bekæmpelse af kæmpe-bjørnekloen, som kommunen betegner som en trussel

Det er Natur & Miljø der har udarbejdet forslag til en plan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Syddjurs Kommune. Kommunen vil udrydde kæmpebjørnekloen over en 10-årig periode med en langsigtet, vedholdende og samlet indsats.

- Med indsatsplanen får Syddjurs Kommune et godt værktøj til at bekæmpe kæmpebjørnekloen. Den udgør en stor trussel mod de naturligt hjemmehørende planter i naturen og er desuden giftig. Der er nu erklæret total krig mod Bjørnekloen, fortæller chefen for Natur- og Miljø Morten Hundahl i en pressemedelelse.

Lige nu er forslaget i offentlig høring, hvor borgerne kan komme med indsigelser eller forslag frem til 12. juni. Når indsatsplanen er vedtaget, er både offentlige og private lodsejere forpligtet til at bekæmpe planten på alle dens voksesteder.