Thyssen undrer sig over tiggerkritik

Når politiet ikke kan komme tiggeri i midtbyen til livs, skyldes det mangelfuld lovgivning, mener R-politikeren.

Rådmanden for Teknik og Miljø i Århus, Peter Thyssen (R), undrer sig over udtalelserne fra både Cityforeningen og socialrådmanden. Han peger på, at Strøgforeningen, Cityforeningen og

Århus Politi har drøftet sagen med afdelingen for Teknik og Miljø på et møde så sent som 30. april.

- Både politi og kommune arbejder for at løse disse problemstillinger. Men det er ikke kun politiets manglende ressourcer, der er et problem. Det er i høj grad også mangelfuld
lovgivning, der er skyld i, at politiet ikke kan skride effektivt ind over for uheldige elementer i gadebilledet. Århus har tidligere sammen med de øvrige store byen i Danmark bedt
Justitsministeriet om at stramme op på lovgivningen, men det er endnu ikke sket, siger Peter Thyssen i en kommentar.