Telemedicin rulles ud

Diabetikere og gravide i pilotprojekt

Telemedicinen går efter mange småforsøg nu for alvor op i storskala med et projekt på tværs af flere regioner.

Omkring 2.000 patienter fra blandt andet Region Midtjylland deltager i det største pilotprojekt i Danmark til dato om telemedicin.

Projektet skal blandt andet udvikle en database, der registrerer informationer om patienterne, mens de er i eget hjem i stedet for at være indlagt.

Sundhedspersonalet i alle sektorer får adgang til oplysningerne på deres egen computer, og kan derfor hurtigt tage stilling til medicinering.

Se: 400 til læge hjemme i stuen

Det skal give systematiske erfaringer med en fælles teknisk løsning til at tjekke patienterne i eget hjem.

- Ambitionen er at lave en fælles national it-platform, som andre også kan kobles på, siger Claus Thomsen, formand for den overordnede styregruppe og cheflæge på Skejby Sygehus.

Projektet omfatter Region Hovedstaden og Region Midtjylland, en række store sygehuse og kommuner samt patienter med en række diagnoser.

Fra Region Midtjylland deltager diabetespatienter og gravide med komplikationer.