Telefon sikrer mod medicinfejl

Mobil-skanner på sygehuse kan redde liv

En mobiltelefon kan redde patienter fra fejlmedicinering på danske sygehuse.

Et banebrydende it-projekt fra Region Midtjylland forbedrer ved hjælp af en moderne mobiltelefon med indbygget skanner patientsikkerheden markant.

Det sparer både penge og behandling på grund af forkert medicin, ligesom risikoen for dødsfald og patientskader mindskes.

Danske Regioner kæmper i disse år for at mindske antallet af såkaldte utilsigtede hændelser på danske hospitaler, som der sidste år blev rapporteret 34.000 af.

Ifølge Dansk patientsikkerhedsdatabase handler cirka hver tredje af alle utilsigtede hændelser på danske hospitaler om fejlmedicinering. Dette skal pilotprojektet i Region Midtjylland bidrage til at reducere.

Skanner med smartphone

Når der skal deles medicin ud, skanner personalet med en smartphone det armbånd, som patienten har fået påsat ved indlæggelsen. Desuden skannes den pose, som patientens medicin ligger i.

Da skanneren i mobilen er i forbindelse med patientens elektroniske patientjournal (EPJ), så får sygeplejersken straks besked, om medicinen stemmer med patientens journal.

- Da medicinen i forvejen pakkes af en robot på apoteket, så eliminerer vi hermed nu den sidste risiko for menneskelig fejl ved medicinuddelingen ved at teste medicindoseringen direkte op mod oplysningerne i journalen. Det er banebrydende, siger områdeleder for it-design Henrik Hammer Jordt fra Region Midtjyllands it-afdeling.

Foreløbig er den nye mobile stregkodeskanner taget i brug på Aarhus Universitetshospital på Infektionsmedicinsk Afdeling og Geriatrisk Afdeling. Til efteråret er det planen, at en afdeling på Randers Regionshospital følger efter.