Teknisk skole får læse-pris

Teknisk skole i Århus får ros for sin indsats for at hjælpe elever, der har svært ved at læse.

Aarhus tekniske Skole blev i dag hædret for sit arbejde for at hjælpe elever med læse-vanskeligheder.

Foreningen Årets læseinitiativ har ud- valgt den århusianske fagskole blandt 23 kandidater, og skolen bliver dermed præmieret med årets læseinitiativpris på 10.000 kroner.

Valget af Aarhus tekniske Skole begrundes blandt andet med, at skolen stiller særlige computer-oplæsnings- programmer til rådighed for eleverne. Derudover er skolen som noget nyt begyndt at teste samtlige elever for at finde frem til de svage læsere allerede i begyndelsen af deres uddannelse.

I øjeblikket modtager 72 elever hjælp til at læse.