Tandlægemangel i mindre byer

Det er vanskeliog tat tiltrække tandlæger til provinsbyerne. Kun Århus og København går fri af tandlægemanglen.

Det er stort set kun Århus og København, der tiltrækker nyuddannede tandlæger. Områderne omkring har svært ved at få tandlæger til at skrive under på ansættelseskontrakten - og det gælder både hos de kommunale klinikker og de private praksiser. Det oplyser DR Nordjylland. Formanden for Tandlægernes Nye Landsforening, Lars Høvenhoff mener, at en del af forklaringen er, at udkantsområderne typisk har små kommunale tandplejer og en privatpraksis med kun én tandlæge. Mange nyuddannede vil gerne have et kollegielt samvær - og derfor søger de en større praksis. - Konsekvensen bliver, at man i nogle lokalområder får længere til tandlæge, fordi flere små klinikker forsvinder, siger formand for Tandlægernes Nye Landsforening, Lars Høvenhoff til DR Nordjylland. Sundhedsstyrelsen har dannet en arbejdsgruppe, der arbejder på at gøre det mere attraktivt for tandlægerne at søge mod de små steder. I begyndelsen af næste år skulle der være konkrete forslag til, hvordan man gør det.