Tager borgerne med på råd

500 borgere fra Odder skal hjælpe de lokale politikere med at afgøre kommunens fremtid.

Skal Odder Kommune slås sammen med Horsens og Gedved, eller skal den fortsat klare sig selv?

Kommunens politikere er stærkt i tvivl, og derfor lader de nu analyseinstituttet Vilstrup spørge borgerne til råds.

Vilstrup kontakter 500 borgere for at høre deres holdning, og derefter afleverer analyseinstituttet resultatet af under- søgelsen på rådhuset.

Borgmester Elvin Hansen (S) under- streger, at undersøgelsen kun er vejledende.