Sygeplejersker skal screene

Århus Amt overvejer at lade sygeplejersker og radiografer screene østjyske kvinder for brystkræft.

Århus Amt har planer om, at sygeplejersker og radiografer i fremtiden skal screene østjyske kvinder for brystkræft.

I øjeblikket er det læger der foretager screeningen, en Århus Amt vil undgå at bruge dyrebare lægetimer på at undersøge raske patienter, mens der mangler læger til at behandle de syge.

Ifølge en ny regel skal Århus Amt senest i 2009 tilbyde screening til alle østjyske kvinder.