Sygehuse fusionerer

Fusionen af Århus' to store sygehuse fremskyndes

Den store fusion af Århus Sygehus og Skejby i et af landets største sygehusbyggerier ved Århus kom fredag et stort skridt videre.

Det har længe været planen, at hospitalerne flytter sammen i takt med, at byggeriet i Skejby bliver klar til indflytning i årene 2014 til 2019.

Men med fremrykning af fusionen allerede fra 1. april forbedres mulighederne for at planlægge og forberede sammenflytningen.

- Jo før vi kommer i gang, jo bedre rustet, når udflytningerne for alvor starter med åbningen af Akut-Centret i 2016, siger hospitalsdirektør Gert Sørensen.

I realiteten er det hovedparten af det fremtidige Aarhus Universitetshospital, der fusionerer. Derfor lyder forslaget til det midtjyske regionråd, at navnet på det nye sygehus bliver Aarhus Universitetshospital.

Nummer 1 og 2
Skejby og Århus Sygehus blev nummer 1 og 2 i Dagens Medicins kåring af Danmarks bedste hospital i december.

- Derfor har det fusionerede hospital alle muligheder for at blive et helt fantastisk hospital, siger chefsygeplejerske Vibeke Krøll.

En af de helt store udfordringer ved fusionen bliver at få taget stilling til de mange forskellige systemer, som understøtter dagligdagen på de to hospitaler.

På nogle områder vil de forskellige dele af Aarhus Universitetshospital i mange år frem have forskellige systemer.

Fusionen betyder i første omgang ikke noget for patienter og pårørende. Men på sigt skal det skabe endnu bedre patientforløb ved blandt andet at samle de relevante specialer på ét sted.

- Samtidig giver fremrykningen fusionen bedre vilkår for at planlægge den fysiske sammenflytning i det nye universitetshospital, siger cheflæge Claus Thomsen.

Hospitalets afdelinger opdeles i fem centre: Akut-Centret, Hoved-Neuro-centret, Abdominal-Centret, Inflammation-Centret og Hjerte-Lunge-Kar-Kvinde-Barn-Centret.