Sygehuse får "blåt stempel"

Alle regionens sygehuse godkendt efter "Den danske kvalitetsmodel"

De østjyske hospitaler har nu opnået et "blåt stempel", der betyder at borgerne i fremtiden kan forvente et ensartet - højt - behandlingsniveau, uanset hvor man bliver indlagt.

Arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel har ifølge regionsrådsformand Bent Hansen båret frugt. Kvaliteten på hospitalerne i Region Midtjylland er generelt blevet højnet gennem processen. 

Gennem det seneste år har alle regionens hospitaler arbejdet på højtryk for at få kvalitetsstemplet "akkrediteret" af eksterne vurderingsfolk. Såkaldte "surveyours".

Alle hospitalerne har nu haft besøg, med Regionshospitalet Randers og Grenaa som de sidste i rækken. Og samtlige hospitaler er blevet indstillet til akkreditering. Det betyder, at de i det væsentligste lever op til standarderne i "Den danske kvalitetsmodel". Enkelte helt uden bemærkninger.

Chefsygeplejerske ved Hospitalsenheden Vest, Ida Götke, forklarer, at processen med akkreditering har gjort, at alle nu kender og følger faste procedurer. Dermed er kvaliteten blevet mere fast og ensartet.

I forbindelse med akkrediteringen har afdelingerne eksempelvis skullet sikre sig, at de havde nedskrevne standarder for, hvordan de håndterer medicin, eller hvordan en serviceassistent skal forholde sig for at undgå smittespredning, når en patient er isoleret på grund af smitsomme sygdomme.

- Det har været et stort arbejde. Og mange tænkte på forhånd om det nu var sliddet værd. Men det har vist sig, at akkreditering i høj grad har noget med patientsikkerhed og faglig kvalitet at gøre. Og så giver det mening, at bruge kræfter på det, siger hun i en pressemeddelelse.