Sygehus scorer topkarakterer

98 pct. af de ambulante patienter er tilfredse

Regionshospitalet Randers scorer topkarakterer, når de ambulante patienter skal vurdere sygehuset.

Ifølge sygehuset svarer 98 pct. af de ambulante patienter "godt" eller "virkelig godt", når de bliver spurgt om deres samlede indtryk af deres besøg på Regionshospitalet Randers.

Lige så mange giver desuden udtryk for, at personalet er gode til deres fag.

Blandt de indlagte patienter har 9 ud af 10 af patienterne en positiv oplevelse af indlæggelsen. Det viser en ny undersøgelse, som netop er blevet lavet.

- Vi har meget fokus på patienttilfredsheden, og derfor er det glædeligt, at vi generelt holder et højt niveau. Det er personalets fortjeneste, og det er ekstra flot, når man ser det i lyset af de store omstillinger og besparelser, hele hospitalet har været igennem, siger cheflæge Lone Winther Jensen til sygehusets hjemmeside.