Sygehus kæmper mod forfald

De fysiske rammer for Århus Sygehus er flere steder for ringe, erkender direktør.

Seks-sengsstuer med syv indlagte patienter, bad og toilet på gangene og generelt nedslidte bygninger er dagligdag flere steder på afdelinger på Århus Sygehus, skriver JP Århus.

Enkelte steder er forholdene så elendige, at Arbejdstilsynet har givet alvorlige påbud om at få rettet op på situationen.

Situationen har rystet flere politikere i Regionsråd Midtjylland, der netop har været på rundtur til Amtssygehuset og Kommunehospitalet, og konstitueret sygehusdirektør Ole Thomsen erkender, at der er problemer med sygehusstandarden flere steder.

- Vi lever under uhyre trængte forhold, og det er til stor gene for både patienter og ansatte.

- Problemet er bare, at vi ikke har penge nok til at foretage gennemgribende renoveringer og ombygninger, og at den langsigtede planlægning bliver hæmmet af den Masterplan om udflytningen af sygehusene til en sygehusby ved Skejby, som de bevilgende politikere i amtsrådet har vedtaget, forklarer Ole Thomsen.