Succes med hjemmebesøg

Forsøger at forebygge indlæggelser

Et team af hjemmesygeplejersker i Favrskov Kommune har succes med at forebygge indlæggelser.

I stedet for, at patienterne kommer på sygehuset for at få foretaget undersøgelser, har sygeplejerskerne mulighed for at undersøge patienterne i deres eget hjem.

Målet er, at kunne forebygge 24 indlæggelser om året og allerede nu har teamet forebygget 14 indlæggelser, siden teamet blev oprettet den 1. april i år.

- Efter vi har etableret Specialteam Favrskov kan vi forebygge indlæggelser, og det har stor betydning for, at borgerne hurtigt bliver rehabiliterede og kan genoptage deres aktive liv. Ofte har lægen ikke andet valg end en indlæggelse eksempelvis i forbindelse med en urinvejsinfektion, hvis borgeren bor alene, siger distriktsleder Lene Gravgaard i en pressemeddelelse.

Økonomi i forebyggelse

En indlæggelse koster kommunen 14.000 kroner, så hvis det lykkedes at forebygge 24 indlæggelser, vil det være en årlig besparelse på 336.000 kroner.

Byrådet har givet en ekstrabevilling på 1,481 millioner kroner til projektet. Derudover er der en medfinansiering fra det eksisterende budget på 869.000 kroner og en bevilling på 251.000 kroner til drift af akutpladser.

- Det er kombinationen af, at vi har fået en varig ekstrabevilling og samtidig har mulighed for at rykke rundt på nogle penge fra forskellige kasser, der gør, at vi kan få projektet til at hænge sammen, siger distriktsleder Lene Gravgaard.