Succes med helbredstjek i Randers

10.000 borgere har været igennem et forebyggende helbredstjek i Randers Sundhedscenter, og teamet bag projektet "Tjek Dit Helbred" er nu klar til at fremlægge de foreløbige forskningsresultater

Genrefoto

Mandag blev Kirsten Bjerregaard overrasket med en kurv med forskellige lækkerier, da hun trådte ud af døren efter et helbredstjek på tredje sal i Randers Sundhedscenter. Hun er borger nummer 10.000, der har takket ja til en invitation fra "Tjek Dit Helbred", og det blev markeret af formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Leif Gade:

- Vi har brug for at få løftet vores folkesundhed, og derfor er det så vigtigt med et forebyggelsesprojekt som Tjek Dit Helbred. Det er til gavn for både borgerne og samfundsøkonomien, forklarer udvalgsformanden i en pressemeddelelse.

Vægtkurven for børn og unge skal knækkes

- Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og det var rart at få tjekket helbredet, sagde Kirsten Bjerregaard, som hører til gruppen af borgere, der efter helbredstjekket får at vide, at de bare skulle fortsætte det gode arbejde.

Mulighed for forebyggelse

Det er dog kun 15 procent af borgerne, der falder i den såkaldte grønne kategori, hvor helbredet bare er, som det skal være. De resterende 85 procent af borgerne er enten blevet tilbudt at deltage i et opfølgende tilbud på Randers Sundhedscenter, som for eksempel rygestop- eller livsstilshold, eller opfordret til at konsultere egen læge.

Randers på vægten: Martin vil smide de overflødige julekilo

- Vores helbredstjek har vist sig meget relevante, fordi vi har givet så mange borgere mulighed for og incitament til at forebygge livsstilssygdomme. Forhåbentlig giver det også en samfundsmæssig gevinst i længden," siger projektlederen af Tjek Dit Helbred, Iben Holbæk Lundager.

Projektet er et samarbejde med Aarhus Universitet, og tirsdag d. 12. april 2016 fremlægger teamet projektets foreløbige forskningsresultater.

Herunder kan du se en videopræsentation af tilbuddet: