Styr på medicinen

Nu ved sygehuset, hvad du har fået af lægen

Som de første i Region Midtjylland har Regionshospitalet Randers og de praktiserende læger i området med succes taget det fælles elektroniske medicinkort i brug. Det styrker patientsikkerheden og reducerer risikoen for fejlmedicinering, mener sygehuset.

Puslespil at få overblik over medicinen

-  I dag kan det være lidt af et puslespil at få overblik over medicinen, når patienten f.eks. kommer med en plasticpose med både ny og gammel medicin i. Der ikke unormalt, at patienter får mellem 10 og 20 slags forskellig medicin, siger overlæge Klaus Roelsgaard på Medicinsk Afdeling som har været med til at planlægge udbredelsen af medicinkortet på hospitalet og nu er blevet en af de daglige brugere af det fælles medicinkort.

Det fælles medicinkort er en elektronisk database med oplysninger om borgernes medicin, og er ifølge en pressemeddelelse fra Regionshospitalet "et markant løft af kommunikationen mellem Regionshospitalet Randers og de praktiserende læger i hospitalets optageområde."

Styrker patientsikkerhed

 - Der er ingen tvivl om, at vi med udbredelsen af det fælles medicinkort styrker patientsikkerheden, for det giver både hospital og de praktiserende læger opdaterede og mere præcise informationer om patientens medicin. Samtidig sikrer det en ensartet medicinsk behandling på tværs af sektorer, siger cheflæge Lone Winther Jensen.

- Alt nyt kræver tilvænning, men systemet er nu ret let at bruge, og det vil helt sikkert lette vores arbejde med at finde ud af, hvad det er for medicin, som patienterne tager, når de bliver indlagt.

 

De første opgørelser over brugen af det fælles kommunikationsværktøj om medicin viser, at omkring 50% af de patienter, som de praktiserende læger henviser til behandling på hospitalet, har fået opdateret deres medicinoversigt inden indlæggelsen. Ved den efterfølgende udskrivelse forlader omkring 70% af patienterne hospitalet med en opdateret medicinoversigt.