Studerende prøver lærerlivet af

Som noget helt nyt sender Aarhus Universitet nu studerende ud på et gymnasium for at lade dem prøve kræfter med lærerjobbet - og for at lokke nye studerende til.

Studerende fra Aarhus Universitet drager på tirsdag til Bjerringbro for at undervise gymnasiets elever.

Gymnasielærerne holder hele dagen temadag om den kommende gymnasiereform og rømmer derfor klasselokalerne. Så universitetets studerende har frit spil.

Eleverne skal undervises i mange forskellige fag, både humanistiske fag og naturvidenskabsfag, og der bliver tale om teoretisk og praktisk undervisning. Målet er, dels at gymnasieeleverne kan få et godt indblik i de forskellige studieretninger, dels at de studerende får prøvet, hvordan det er at være gymnasielærer.

Normalt holder universitet åbent hus for at tiltrække nye studerende, og enkelte klasser besøger universitetet i forbindelse med undervisningen. Så begge parter forventer sig meget af det nye initiativ, fortæller dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet, Erik Meineche Schmidt.

- Ved på denne måde at overtage gymnasiet for en dag får vi styrket forbindelserne mellem universitetet og gymnasierne. Herudover får vores studerende formidlet forskningen og uddannelserne ved universitetet til gymnasieeleverne, samtidig med at vores studerende får praktisk erfaring med at undervise i gymnasiet, siger Erik Meineche Schmidt.