Strid om toiletvand: Borgere gør oprør mod høje regninger

Dit toiletvand løber ned i åen – værsgo' og rens. Sådan har beskeden lydt til cirka 6.250 østjyske husejere - men flere klager til kommunerne

Er toiletvandet rent eller ej, når det løber ud i åen? Det er striden mellem mange borgere og kommunerne i disse år. Foto: Nicklas Tägtström Møller

Mindst 6.250 østjyske husejere uden for byerne har de seneste år fået regninger på op til 100.000 kroner ind af brevsprækken.

De er blevet pålagt at rense vandet fra deres toiletter, opvaskemaskiner og afløb bedre, fordi de bor i nærheden af åer og søer, hvor vandkvaliteten er for dårlig.  

Kort: Se, hvor mange påbud, der er givet i din kommune 

I Syddjurs Kommune har cirka 750 borgere fået et påbud.

- Vi håber da, at vandkvaliteten på sigt bliver meget bedre, siger Per Dalgaard (DF), der er formand for Natur-, Teknik og Miljøudvalget i Syddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere borgere har dog kæmpet imod og mener ikke, at kommunen reelt ved, hvad der forurener de nærliggende åer. Det samme mener Liberal Alliances miljøordfører, Carsten Bach, der er valgt i Østjylland.

- Det virker meget voldsomt at sende påbud og senere sende en sag med bødepålæg til politiet, uden at man som kommune reelt kan dokumentere, hvorvidt spildevandet forurener en nærliggende år, siger han.

Han har været i dialog med flere borgere landet over, som føler sig fejlbehandlet af kommunerne.

Syddjurs Kommune: Vi følger lovgivningen

De kommune,r som TV2 ØSTJYLLAND har talt med, fastholder, at de har Miljøstyrelsens ord for, at de ikke skal lave yderligere prøver, når først vandområderne er blevet udpeget som steder der skal forbedres. Det er derfor, at de bare kan nøjes med at sende et påbud ud – og dernæst politianmeldelser, hvis ikke borgeren gør noget.

- Vi er undergivet nogle love, som staten har lavet, og vi har fulgt lovgivningen i den måde, som vi har indgivet påbud på, siger Per Dalgaard (O).  

Spildevand og påbud

Mange ejendomme i Danmark er ikke tilknyttet kloaknettet i Danmark - ofte huse på landet.  Der er cirka 6.250 østjyske husstande der har fået et påbud om at rense deres spildevand bedre. De bor alle i nærheden af en å eller sø, som enten et tidligere amt eller staten har udpeget til at have en ringe miljøkvalitet.

Kommunerne er blevet pålagt at sende fem påbud af sted per 1.000 borgere om året. 
 

Liberal Alliances miljøordfører mener dog stadig, at nogle kommuner kunne gøre det bedre.

- Det virker til, at lovens praktiske udførelse er gået længere end lovens oprindelige intentioner, siger han og fortsætter: 

 - Der skal være en vist miljømæssig gevinst i forhold til indsatsen. Det er en stor regning for den enkelte i miljøbeskyttelsens hellige navn.

I tv-indslaget nedenfor kan du blandt andet høre, hvordan man undersøger vandkvaliteten i Silkeborg Kommune med hjælp fra et gult farvestof.

01:13 Luk video