Strid om sikring af vejkryds

Sikringen af et farligt vejkryds risikerer at blive forsinket, fordi Silkeborg Kommune nægter at forære areal til Vejdirektoratet.

En regning på mindre end 10.000 kroner risikerer at forsinke sikringen af et vejkryds på Ringvejen i Silkeborg.

Vejdirektoratet er allerede gået i gang med at sikre krydset, men direktoratet er dog løbet ind i problemer, fordi Silkeborg Kommune ikke gratis vil afstå de nødvendige arealer.

Vejdirektoratet mener, at kommunen skal afgive jorden kvit og frit, da arealet fortrinsvis skal bruges til cykelsti og fortorv. Med andre ord noget, der især kommer de lokale borgere til gode.

Omvendt mener Silkeborg Kommune, at sikringen af den statsejede ringvej udelukkende er en opgave for Vejdirektoratet. Derfor fastholder kommunen sit krav på 9.105 kroner.

For to år siden blev en 13-årige pige påkørt og dræbt af en lastbil i det omstridte vejkryds.