Stress og mistrivsel på Uni

Ansatte er utilfredse med ledelsen

Det står skidt til med arbejdsmiljøet på Aarhus Universitet. Det viser en trivselsundersøgelse, som blev offentligt i går.

På Arts fakultetet, som blandt andet dækker det tidligere humanistiske og teologiske fakultet, har hver fjerde af de akademiske medarbejdere symptomer på stress.

- Det er et meget højt tal, og de stærke symptomer på stress er ikke bare, at man har travlt, men alvorlige symptomer som ondt i maven og hjertebanken, siger Per Dahl, Fællestillidsrepræsentant til JP Aarhus.

Rektor for Universitetet, Lauritz B. Holm-Nielsen, peger i avisen på, at det dårlige arbejdsmiljø skyldes de store organisatoriske forandringer, som universitetet har gennemgået.

- Det har givet meget frustration, den retter man mod ledelsen, og det forstår jeg godt, siger rektoren.

Han understreger, at der fremover skal bruges de nødvendige resourcer på at nedbringe mængden af stresss.