Stress blandt lærere og pædagoger

Kvindelige lærere, pædagoger og socialarbejdere har øget risiko for stress og depression, viser ny undersøgelse.

Kvinder ansat i undervisnings- og socialsektoren har en højere risiko for at udvikle behandlingskrævende stress og depression sammenlignet med kvinder indenfor kontorfag. Det viser en undersøgelse, som forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Århus Universitetshospital har gennemført.

Det samme mønster gør sig gældende for kvinder i ufaglærte jobs. Undersøgelsen viser også, at mandlige pædagoger - sammenlignet med mænd ansat i kontorfag - har en forhøjet risiko for at udvikle tilsvarende stress-tilstande.

Tidligere undersøgelser har vist psykiske symptomer i en række fag, men den nye undersøgelse er den første som sammenligner risiko for depression og stress på tværs af alle jobgrupper.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort i et internationalt tidsskrift om arbejdsmedicin.