Straffes for brug af ulovlig gift

Det skal nu undersøges, om formanden for miljøudvalget i Århus Amt er værdig til at sidde på sin post efter en bødesag.

Valgbarhedsnævnet under Indenrigsministeriet skal nu tage stilling til, om formanden for miljøudvalget i Århus Amt, gårdejer Erik Poulsen (V), er værdig til at sidde i amtsrådet.

Han er straffet med en bøde på omkring 15.000 kroner for at bruge og fordele det dengang ulovlige sprøjtemiddel Amistar, og han har efterbetalt den særlige afgift for sprøjtemidler. Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen (S) vil tirsdag sende sagen til Valgbarhedsnævnet, oplyser han, efter at sagen mandag kom frem i retten i Randers i forbindelse med to landmænd, der nægter at have haft med sprøjtemidlet at gøre.

Miljøudvalgsformand Erik Poulsen har betalt bøden på omkring 15.000 kroner og den manglende afgift for bekæmpelsesmidler på dengang 13 procent. Han undlod imidlertid mod reglerne at fortælle om bøden, da han stillede op til amtsrådet, hvor han er nyt medlem.

Efter retsmødet mandag meddelte Erik Poulsen, at han ikke havde fundet det nødvendigt at underrette amtsborgmesteren om bøden, fordi det ulovlige sprøjtemiddel blev lovligt senere. Erik Poulsens sag er fra 1997. Året efter fik et firma, Zeneca Agro, den første specifikke tilladelse til at handle med midlet.

Der var dog ikke tale om en generel tilladelse. Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen er meget tilbageholdende med at udtale sig om sagen, før Valgbarhedsnævnet har udtalt sig.

- Vi går ikke alle sammen og husker på hver dag, at vi skal huske at orientere om, at vi har fået en bøde, siger amtsborgmesteren til Ritzau.

- Han er ganske nyt amtsrådsmedlem. Jeg opfatter det ikke, som om han har forsøgt at skjule noget. Erik Poulsen er indkaldt den 20. oktober som vidne i retssagen mod de to landmænd, som nægter at have med den at gøre. Ifølge politiet fordelte Erik Poulsen det ulovlige svampemiddel til en række landmænd. I sagen har 14 andre landmænd fået og betalt bøder på hver omkring 7000 kroner, mens Erik Poulsen fik en højere bøde på grund af sin særlige centrale rolle. Han har også overført penge til udlandet som betaling for sprøjtemidlet.

(RItzaus Bureau)